Home

Welkom op de website van Sport’s Mee!

Sport’s Mee! is een sportproject dat zich vanaf medio maart 2018 inzet voor kinderen uit de krottenwijk(en) in Wellington, Zuid-Afrika. Het hoofddoel van het project is om hulpbehoevende kinderen in een achterstandswijk te kunnen voorzien van een breed sportaanbod. Met dit sportproject hoop ik deze kinderen te kunnen helpen door hen te laten beleven dat sport en bewegen een ideale uitlaatklep kan zijn, in plaats van bijvoorbeeld de toevlucht naar drank of drugs. Het is de insteek dat dankzij Sport’s Mee! een project voor de lange termijn wordt neergezet, waar de lokale bevolking uiteindelijk zelf mee verder kan.

Mocht u meer willen weten over Sport’s Mee, lees dan verder op deze website. Onder het kopje ‘over mijn project’ leg ik uitgebreider uit wat ik in Zuid-Afrika precies ga doen, hoe ik dit wil doen en wat mij heeft geïnspireerd om dit te gaan doen.

 

Advertenties